برش زن هندوانه برش زن هندوانه http://melor-slicer.mihanblog.com 2018-07-14T14:37:28+01:00 text/html 2016-09-19T16:17:43+01:00 melor-slicer.mihanblog.com علی صادقی برش زن هندوانه 09372500949 http://melor-slicer.mihanblog.com/post/1 <ul class="detailsList" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"></p><div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; text-align: center;"><a href="http://eshopfa.net/cart/47824/elect18618" target="" title="" style="background-color: transparent; text-align: start;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i6fl_buy.png" alt="ابزار برش هندوانه"></a></div><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br><br><a href="http://melor-slicer.mihanblog.com/post/1/" target="" title="برش زن هندوانه">برش زن هندوانه</a><br><br><a href="اسلایسر هندوانه" target="" title="">اسلایسر هندوانه</a><br><br><br><font color="#666666" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">برش زن هندوانه یک وسیله ای بسیار مناسب و جالب &nbsp;جهت برش زدن هندوانه ها.</span></font><br>اسلایسر هندوانه<br><font color="#666666" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;اسلایسر هندوانه&nbsp;از استیل ضد زنگ ساخته شده.&nbsp;</span></font><br><font color="#666666" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">برش زن هندوانه &nbsp;سرعت بالا جهت اسفاده</span></font><br><font color="#666666" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">اسلایسر هندوانه می تواند میوه را به قطعات یکسان برش دهد</span></font><br><font color="#666666" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">برش زن هندوانه برای کودکان خطری ندارد</span></font><br><br><div style="text-align: center;"><span style="background-color: transparent;"><font color="#ff0000">&nbsp;تماس بگیرید 09372500949</font></span></div></span></span><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px;"></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><a href="http://melor-slicer.mihanblog.com/post/1/" target="" title="برش زن هندوانه" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">برش زن هندوانه</a><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1474741573/avrvy/1565032//key/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">اسلایسر هندوانه</a></span></span></p><p id="goodName" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 25px; box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px 40px 0px 0px; text-align: start; direction: rtl;">ابزار برش هندوانه&nbsp;</p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; text-align: start;"></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; text-align: start; font-size: 13px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">آیا تا بحال به این فکر کرده اید که چطور می توانید میوه های خود را در ابعاد یک اندازه برش بزنید؟&nbsp; استفاده از چاقو برای برش میوه هایی چون هندوانه دشوار است و همچنین نمی توان با چاقو میوه ها را به ابعاد یکسانی برش زد .این کار تنها با ابزار برش هندوانه امکان پذیر است.اگر یک اندازه بودن میوه های برش خورده برای شما اهمیت دارد از این ابزار کاربردی استفاده نمایید .پس از استفاده از این وسیله مشاهده خواهید کرد که میوه های شما به زیبایی برش خورده است .<br style="box-sizing: border-box;">ابزار برش هندوانه یا همان اسلایسر هندوانه &nbsp;یک ابزار کاربردی است که نه تنها هندوانه بلکه انواع میوه (طالبی،گرمک،آناناس،خربزه)و... را به قسمت های مساوی برش می زند. پس با&nbsp;<span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; text-align: justify;">برش زن هندوانه&nbsp;</span>&nbsp;صدها کار دیگر نیز می توان کرد.<br><a href="http://melor-slicer.mihanblog.com/post/1/" target="" title="برش زن هندوانه" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">برش زن هندوانه</a><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1474741573/avrvy/1565032//key/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">اسلایسر هندوانه</a><br><br></span></p><ul class="detailsList" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: transparent;"><font color="#ff0000"><br>&nbsp;تماس بگیرید 09372500949<br><br><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">برش زن هندوانه</span></font></span></div></span></span><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px;"></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"></li></ul><div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; text-align: center;"><a href="http://eshopfa.net/cart/47824/elect18618" target="" title="" style="background-color: transparent;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i6fl_buy.png" alt="ابزار برش هندوانه"></a></div><font color="#666666" face="eshopfa, Open Sans"><span style="font-size: 13px;"><img id="image" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/1395020512053hendoone.jpg" alt="ابزار برش هندوانه" title="ابزار برش هندوانه" style="display: block;"></span></font><div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; text-align: center;"><a href="http://eshopfa.net/cart/47824/elect18618" target="" title="" style="background-color: transparent;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i6fl_buy.png" alt="ابزار برش هندوانه"></a></div><font color="#666666" face="eshopfa, Open Sans"><span style="font-size: 13px;"><img id="image" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13950205120821hendoone9.jpg" alt="ابزار برش هندوانه" title="ابزار برش هندوانه" style="display: block;"></span></font><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="eshopfa, Open Sans"><span style="font-size: 13px;"><a href="http://eshopfa.net/cart/47824/elect18618" target="" title=""></a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i6fl_buy.png" alt="ابزار برش هندوانه"></span></font><br><br><a href="http://melor-slicer.mihanblog.com/post/1/" target="" title="برش زن هندوانه" style="text-align: justify;">برش زن هندوانه</a><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1474741573/avrvy/1565032//key/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="" style="text-align: justify;">اسلایسر هندوانه</a><br><br><ul class="detailsList" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: transparent;"><font color="#ff0000">&nbsp;تماس بگیرید 09372500949</font></span></div></span></span><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px;"></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"></li></ul><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br>چاقوی هندوانه<br><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">برش زن هندوانه</span></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">چاقوی برش هندوانه</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">قیمت هندوانه قاچ کن</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">خرید دستگاه برش هندوانه</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><a href="http://melor-slicer.mihanblog.com/post/1/" target="" title="برش زن هندوانه" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">برش زن هندوانه</a><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1474741573/avrvy/1565032//key/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">اسلایسر هندوانه</a></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">خرید ابزار برش هندوانه</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">اسلایسر هندوانه</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">خرید اینترنتی هندوانه قاچ کن</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">خرید اینترنتی برش زن هندوانه</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><a href="http://melor-slicer.mihanblog.com/post/1/" target="" title="برش زن هندوانه" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">برش زن هندوانه</a><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1474741573/avrvy/1565032//key/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">اسلایسر هندوانه</a></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">ابزار برش هندوانه</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">چاقوی برش هندوانه</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">اسلایسر هندوانه</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">خرید اینترنتی هندوانه قاچ کن</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;">هندوانه برش زن</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><a href="http://melor-slicer.mihanblog.com/post/1/" target="" title="برش زن هندوانه" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">برش زن هندوانه</a><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1474741573/avrvy/1565032//key/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">اسلایسر هندوانه</a></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><font color="#1a1a1a" face="Tahoma, Times New Roman, Bitstream Charter, Times, serif"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 28px; text-align: start;"><br></p></div><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px;"></p></li></ul>